Serviceaftale – lad os tage hånd om din IT

En serviceaftale er den ideelle løsning, hvis I ønsker en pålidelig it-infrastruktur, kvalitet og service

Vi tilbyder nu en række forskellige serviceaftaler, der kan skræddersyes til jeres virksomhed.

Serviceaftalen er skalerbar i forhold til jeres behov, og den kan tegnes med forskellige niveauer, afhængig af virksomhedens størrelse eller it-installationens kompleksitet.

Fordele ved en serviceaftale:

  • Forebyggelse af problemer og fejl: Vi kan løse mange fejl, før de kan påvirke jeres it-infrastruktur og dermed medarbejdernes produktivitet.
  • Reduceret nedetid gennem proaktivt vedligehold: Vi minimerer unødig nedetid ved hjælp af regelmæssig og forebyggende vedligeholdelse, så jeres it-infrastruktur fungerer effektivt.
  • En enkelt månedlig pris for it-drift: I behøver ikke mere at gætte på, hvad it-driften koster. Med en serviceaftale bliver jeres it-omkostninger forudsigelige, og I undgår høje gebyrer i nødsituationer.

Med serviceaftalen får I support via telefon eller fjernskrivebord

Hvis supportopgaven ikke kan løses nemt, skifter opgaven karakter til en almindelig konsulentopgave, der håndteres via fjernskrivebord eller besøg hos jer. Dette sker efter aftale pr. opgave.

Ved kritiske fejl

Meddelelser om kritiske fejl bliver sendt til vores servicelogpostkasser, der bliver overvåget løbende om dagen, så vi kan fange fejlene så hurtigt som muligt. Denne del dækker serviceaftalen.

Den tid, der bruges på fejlrettelser og almindelige patches og opgraderinger af programmer, afregnes til den aftalte timepris og foretages ikke uden aftale med jer.

Månedsbesøg

Der kommer en konsulent på besøg en gang om måneden og laver forbyggende arbejde.

De opgaver, der opstår i forbindelse med besøget, oprettes som almindelig konsulentopgaver efter aftale med jer med et tidsestimat på opgaven.

Når vi gennemgår serveren, lægges kritiske opdateringer på via Windows Update.

Derefter tjekker vi eventloggen for fejl og kommer med en anbefaling af, hvad der skal gøres ved de enkelte fejlmeddelelser.